Cursus bochtentechniek

j04
Uitgebreide Cursus veilige bochtentechniek openbare weg
Geen race cursus!

De cursus kan niet geboekt worden op vrijdag, weekend of rond feestdagen.

De cursus is bedoeld om meer bedreven en meer vloeiend bochten te kunnen rijden, vooral daar waar de cursist niet bekend is. En daardoor veiliger onderweg te zijn.
Doel is verhogen van het (zelf)vertrouwen in het motorrijden en met nog meer plezier motorrijden.
 
Uitgebreide dagcursus, vanaf 1 tot maximaal 6 cursisten.
–      09:30 verzamelen, koffie, kort wordt verteld wat die dag te verwachten is
–      10:00 praktijk rijden wordt gefilmd
–      11:00 multiple-choice, vragenformulieren
–      11:30 antwoorden en de theorie daarvan
–      12:30 film kijken, evaluatie en aanvullingen
–      13:00 lunch
–      14:00 praktijk rijden wordt gefilmd
–      15:00 film kijken, evaluatie en aanvullingen
–      15:30 praktijk rijden wordt gefilmd
–      17:00 einde.
 
Behandelde onderwerpen/theorie:
–      Plaats op de weg.
–      Waar kijken we naar.
–      Plaats in de bochten.
–      Bochten lezen.
–      Risico’s.
–      Wat wel en wat niet te doen.
–      Voorbereiding op de bochten.
–      Bochtenlijnen.
–      Bochtentechnieken.
–      Stuur technieken.
–      Houding op de weg.
–      Rollen en “echt op het gas gaan”.
–      Rijden in groepsverband.
–      Plezier.
 
Cursusgever:
De cursus wordt gegeven door Rob, die al ruim 1.000.000 motorkilometers heeft gemaakt,  en ook nog graag bijleert.
Een motorrijder blijft altijd bijleren als hij/zij zich serieus in het motorrijden verdiept.
Iemand die denkt alles al te weten en te kunnen, raden wij aan geen cursus te boeken! Omdat die dan niet openstaat voor verbetering.
De cursus is bedoeld om meer bedreven en meer vloeiend bochten te kunnen rijden, vooral daar waar de cursist niet bekend is. En daardoor veiliger onderweg te zijn.
Elke cursist krijgt op zijn eigen niveau adviezen, raad en voorbeelden.
Geen race cursus!
 
De motor:
Cursisten brengen hun eigen motor mee, welke geschikt is om op de openbare weg gereden te worden.
Slecht onderhouden motoren, versleten banden of versleten remmen worden uitgesloten van deelneming aan de cursus. Betreffende cursisten ontvangen GEEN restitutie van cursusgelden.
 
Aansprakelijkheid:
Ondanks het karakter van een gevoerde toer, is/kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.
 
 
De cursist:
Beschikt over een geldig motorrijbewijs en heeft op zijn motor minimaal een WA-verzekering afgesloten.
 
Kosten
De dagcursus kost € 250,- (het aantal deelnemers is hierbij niet van belang).
Plus € 17,50 per persoon voor niet alcohol houdende dranken en de lunch.
Cursisten die niet bij ons overnachten betalen een toeslag van € 20,- p/p.
Betaling vooruit per bank of à contant voor aanvang van de cursus, e.e.a. ter bepaling door cursusgever.
 
Weersomstandigheden:
Zon en mooi weer zijn wellicht wenselijk, maar ook bij regen gaat de cursus gewoon door.
Immers is het geen racecursus en zijn alle onderdelen ook normaal uitvoerbaar tijdens regen.
Tijdens regen zijn slicks of echte circuitbanden niet toegestaan, vanwege de ongeschiktheid van zulke banden in die weersomstandigheden te rijden. Betreffende cursisten ontvangen GEEN restitutie van cursusgelden.
Zie ook hierboven bij De motor.
 
Annulering:
Een geboekte cursus kan NIET geannuleerd worden en er vindt geen restitutie plaats.
Uitzonderingen:
Ziekte en/of ongeschikt zijn om te rijden van de cursusgever, Rob.
Storm, ijzel en sneeuw.
Bij deze uitzonderingen volgt een volledige restitutie van ontvangen cursusgelden.
 
Data:
Het staat cursisten vrij een memorie-stick o.i.d. mee te nemen, waarop na de cursus beeldmateriaal overgezet kunnen worden.
De auteursrechten blijven bij cursusgever/Biker Pension VETUS TEMPUS.
BESTANDEN WORDEN NIET GEMAILD !!
 
Instemming:
Elke cursist die boekt/deelneemt aan de cursus, geeft bij wijze van boeking/deelneming blijk van instemming van de  bovenstaande omschrijvingen en voorwaarden.